องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถนนสายบ้านจอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 255.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ