องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศผู้ช

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อกยว่า 854 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2564