องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อกยว่า 854 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2564