องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน [ 3 ต.ค. 2560 ]
2 ธรรมาภิบาลในการทำงาน [ 3 ม.ค. 2559 ]
3 ดัชนีรายการตู้เก็บเอกสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสา [ 26 ม.ค. 2554 ]
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตำบลก [ 12 ม.ค. 2554 ]
5 ขั้นตอนการขอข้อมูล [ 12 ม.ค. 2554 ]
6 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำ [ 6 ม.ค. 2554 ]
7 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลกำปั [ 3 ม.ค. 2554 ]