องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


นายอำเภอโนนไทย ร่วมกับ นายก อบต.กำปัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


นายอำเภอโนนไทย ร่วมกับ นายก อบต.กำปัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8  ณ  พื้นที่สาธารณประโยชน์คลองลุง หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในตำบลกำปัง และบำรุงรักษากล้าไม้ที่ปลูกใหม่ในโครงการให้เจริญเติบโตและอยู่รอดจนเสร็จสิ้นโครงการ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kampang/domains/kampang.go.th/public_html/activity/user_select_photo.php on line 90