องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


นายก อบต.กำปัง ร่วมกับนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดใหม่นารี ตำบลกำปัง อำเภอโนนไ


นายก อบต.กำปัง ร่วมกับ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้รับมอบโคไถ่ชีวิต จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธานายประพันธ์ ทรงไพบูลย์ และได้รับสนับสนุนกระบือจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 26 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทยและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kampang/domains/kampang.go.th/public_html/activity/user_select_photo.php on line 90